ÇEVRE ETKİSİ

ÇEVRESEL
Teknik destek

Tel. +90 535 018 53 07

tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com

PAM BUILDING, DÖNGÜSEL EKONOMİDE KİLİT ROL OYNAYAN BİR FİRMA

Dünya’da var olan gaz emisyonlarının ve kaynak tüketiminin üçte birinden fazlası inşaat endüstrisine bağlıdır. Bu, önümüzdeki 30 yıl içinde nüfusun iki katına çıkacağı düşünülerek göz önüne alınmalıdır.
Bu nedenle, bu nüfus artışının dünyamızla uyumlu olması için binalarımızın kaynak tüketimini önemli ölçüde düşürmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, binalar tasarlanırken veya ömürlerinin sonuna geldiklerinde atık malzemenin geri dönüştürülmesi veya tekrar kullanılması sırasında, veya bina ömrü boyunca ürünlerin efektif bir biçimde kullanılması için gönüllü bir biçimde hareket edilmelidir. Sürdürülebilir inşaat, dünya çapında önemli bir yönelim haline gelmektedir.

Doğal kaynakların korunumu, özellikle de doğal kaynaklar ve enerji tüketiminde büyük rol oynayan inşaat sektöründe, önemli bir toplumsal mücadeledir. PAM Building drenaj sistemleri, sürdürülebilir ve insanlara veya doğal kaynaklara karşı sorumluluk sahibi sistemlerdir.

PAM BUILDING, DÖNGÜSEL EKONOMİDE KİLİT ROL OYNAYAN BİR FİRMA

Dünya’da var olan gaz emisyonlarının ve kaynak tüketiminin üçte birinden fazlası inşaat endüstrisine bağlıdır. Bu, önümüzdeki 30 yıl içinde nüfusun iki katına çıkacağı düşünülerek göz önüne alınmalıdır.
Bu nedenle, bu nüfus artışının dünyamızla uyumlu olması için binalarımızın kaynak tüketimini önemli ölçüde düşürmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, binalar tasarlanırken veya ömürlerinin sonuna geldiklerinde atık malzemenin geri dönüştürülmesi veya tekrar kullanılması sırasında, veya bina ömrü boyunca ürünlerin efektif bir biçimde kullanılması için gönüllü bir biçimde hareket edilmelidir. Sürdürülebilir inşaat, dünya çapında önemli bir yönelim haline gelmektedir.

Doğal kaynakların korunumu, özellikle de doğal kaynaklar ve enerji tüketiminde büyük rol oynayan inşaat sektöründe, önemli bir toplumsal mücadeledir. PAM Building drenaj sistemleri, sürdürülebilir ve insanlara veya doğal kaynaklara karşı sorumluluk sahibi sistemlerdir.

PAM Building's achievements

As part of Saint-Gobain we have implemented all key elements of the group's strategy within our business. Thanks to the strategic choices and investments within our Bayard and Telford plants we have already made great progress.

Focus on water: recent renovation of our water recovery basin in Bayard’s plant.

It is a substantial but environmentally beneficial project, which was completed in 2020 at the Bayard site. The works included the waterproofing of both the lagoons and water recovery basins. Once the waterproofing of the basins was complete, a pipe was installed to send the water from the lagoons to the pump room supplying the casting machines. Finally, the last stage consisted of evacuating the soil to an approved center. The benefits of this work are twofold: it considerably reduces the site's water consumption (we aim to halve the water consumption thanks to this), and it also guarantees the preservation of our environment and the quality of the water tables. They are in line with the sustainable development actions already carried out by our team at Bayard.

 

Focus on CO2 : the choice of a 100% renewable power sourcing.

Our plant in Telford made the choice to contract with the supplier SmartestEnergy in 2015, procuring us 100% renewable electricity for our electric furnace.

Tesisi

Pik döküm boru, hurdalarımıza ikinci bir yaşam sunar

PAM Building pik döküm boruları, doğal kaynakların korunması adına, hurda boru kullanılarak üretilir. Plastik malzemelerin aksine, pik döküm ömrünü tamamladığında, çevreye zarar vermeyen süreçlerden geçerek eksiksiz ve sistematik bir biçimde geri dönüştürülebilir.

PAM Building boru sistemleri niteliklerinden hiçbir şey kaybetmeden geri dönüşüme tabi tutulabilir. Mekanik özellikleri sayesinde, PAM Pik döküm boru ürünlerinin ömürleri, plastik malzemelerden üretilmiş alternatif ürünlere göre iki kat fazla olarak kabul edilir.

Hiçbir özelliğini kaybetmeden süresiz olarak %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş içerikten üretilmiştir*

Standart S serisi için, geri dönüştürülen içerik ISO 14021: 1999’a göre, tüketici öncesi %11.5** ve tüketici sonrası %87.5*** olmak üzere, %99’dur.


Hiçbir şey boşa harcanmaz: her şey geri dönüştürülür

Pik döküm boru boru sistemleri, sökülebilir modüler bileşenler prensibine dayanmaktadır. Mekanik düzenekleri tersinebilir.

Bugün ya da yarın fikrinizi değiştirebilirsiniz. Boru sistemleri söküldüğünde veya değiştirildiğinde, bu bileşenler yeniden kullanılabilir, böylece çöp miktarını azaltır.

*Geri dönüştürülmüş içerik: bir ürün veya ambalajdaki geri dönüştürülmüş malzemenin kütleye göre oranı. Sadece tüketici öncesi ve tüketici sonrası malzemeler geri dönüştürülmüş içerik olarak kabul edilecektir.
** Tüketici öncesi malzeme: Üretim süreci sırasında atık akışından yönlendirilen malzeme. Bu, örneğin yeniden işleme, yeniden öğütme veya bir süreçte üretilen ve oluştuğu aynı süreç içinde geri kazanılabilen hurda gibi malzemelerin yeniden kullanımını hariç tutmaktadır.
*** Tüketici tarafından atılmış malzeme: Ürünün son kullanıcıları olarak konutlarda yer alan hane halkı tarafından veya ticari, endüstriyel ve kurumsal tesislerde yer alan kullanıcılar tarafından üretilen ve artık amacı doğrultusunda kullanılamayacak olan malzeme.

Hiçbir özelliğini kaybetmeden süresiz olarak %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş içerikten üretilmiştir*

Standart S serisi için, geri dönüştürülen içerik ISO 14021: 1999’a göre, tüketici öncesi %11.5** ve tüketici sonrası %87.5*** olmak üzere, %99’dur.


Hiçbir şey boşa harcanmaz: her şey geri dönüştürülür

Pik döküm boru boru sistemleri, sökülebilir modüler bileşenler prensibine dayanmaktadır. Mekanik düzenekleri tersinebilir.

Bugün ya da yarın fikrinizi değiştirebilirsiniz. Boru sistemleri söküldüğünde veya değiştirildiğinde, bu bileşenler yeniden kullanılabilir, böylece çöp miktarını azaltır.

*Geri dönüştürülmüş içerik: bir ürün veya ambalajdaki geri dönüştürülmüş malzemenin kütleye göre oranı. Sadece tüketici öncesi ve tüketici sonrası malzemeler geri dönüştürülmüş içerik olarak kabul edilecektir.
** Tüketici öncesi malzeme: Üretim süreci sırasında atık akışından yönlendirilen malzeme. Bu, örneğin yeniden işleme, yeniden öğütme veya bir süreçte üretilen ve oluştuğu aynı süreç içinde geri kazanılabilen hurda gibi malzemelerin yeniden kullanımını hariç tutmaktadır.
*** Tüketici tarafından atılmış malzeme: Ürünün son kullanıcıları olarak konutlarda yer alan hane halkı tarafından veya ticari, endüstriyel ve kurumsal tesislerde yer alan kullanıcılar tarafından üretilen ve artık amacı doğrultusunda kullanılamayacak olan malzeme.

Geri dönüşümde organize ve çok sayıda aktör

Geri dönüşüm kanalı : toplama ağı ve geridönüşü döngüsü mevcut ve çalışıyor! 

Hurda için yerel tedarikciler ile çalışıyoruz (<125 km fabrikadan) bu sayede , azaltılmış ekonomik ve nakliye maliyetleri. 

ISO 14021:1999 ve LEED V4 kriterlerinde görebileceğiniz gibi ürünlerimiz için geri dönüştürülmüş içerik beyanı sağlayabiliyoruz.

Geri dönüşümde organize ve çok sayıda aktör

Geri dönüşüm kanalı : toplama ağı ve geridönüşü döngüsü mevcut ve çalışıyor! 

Hurda için yerel tedarikciler ile çalışıyoruz (<125 km fabrikadan) bu sayede , azaltılmış ekonomik ve nakliye maliyetleri. 

ISO 14021:1999 ve LEED V4 kriterlerinde görebileceğiniz gibi ürünlerimiz için geri dönüştürülmüş içerik beyanı sağlayabiliyoruz.

Yaşam Döngüsü Beyanı

Yaşam Döngüsü Beyanı: çevresel etkileri değerlendirmek için titiz bir araç

Yapı ürünlerinin çevresel performanslarını anlamak, yapı zincirindeki profesyoneller için büyüyen bir beklentidir.

PAM Building'de, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin inşaat ürünlerinin yeşil kimlik bilgilerini değerlendirmek için mevcut en güvenilir araç olduğuna ve şirketlerin ürünleri hakkında tüketicilere güvenilir, gerçeklere dayalı bilgiler iletmesine olanak tanıdığına kuvvetle inanıyoruz. Ayrıca ürünlerimizin çevresel özelliklerini geliştirmek için güçlü bir araçtır.
LCA, belirli ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına dayalı bir metodolojidir:

  • Çok kriterli araç: doğal kaynakların tüketimi, hava, yer ve su emisyonları, atık üretimi, ısınma potansiyeli, …
  • Çok adımlı araç: "beşikten kapıya" veya "beşikten mezara".

Yaşam Döngüsü Beyanı

Yaşam Döngüsü Beyanı: çevresel etkileri değerlendirmek için titiz bir araç

Yapı ürünlerinin çevresel performanslarını anlamak, yapı zincirindeki profesyoneller için büyüyen bir beklentidir.

PAM Building'de, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin inşaat ürünlerinin yeşil kimlik bilgilerini değerlendirmek için mevcut en güvenilir araç olduğuna ve şirketlerin ürünleri hakkında tüketicilere güvenilir, gerçeklere dayalı bilgiler iletmesine olanak tanıdığına kuvvetle inanıyoruz. Ayrıca ürünlerimizin çevresel özelliklerini geliştirmek için güçlü bir araçtır.
LCA, belirli ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına dayalı bir metodolojidir:

  • Çok kriterli araç: doğal kaynakların tüketimi, hava, yer ve su emisyonları, atık üretimi, ısınma potansiyeli, …
  • Çok adımlı araç: "beşikten kapıya" veya "beşikten mezara".

PAM Building çözümlerinin uluslararası etiketlere nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedin.

Ürünün yaşam döngüsü, çevre dostu lojistik, uzun ömürlü işlevsellik (mekanik özelliklerden ödün vermeden 70 yıla kadar), düşük bakım maliyetleri ve yararlı geri dönüşüm açısından da birinci sınıftır.

Çevreyi korumak, ürünlerimizin, iyileştirme alanlarına odaklanmamıza yardımcı olan tüm yaşam döngüsünü anlamak anlamına gelir, böylece çevre üzerindeki etkimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Bu, olumlu bir etkiye sahip olabileceğimiz ana yoldur.

PAM Building
Çevresel Ürün Beyanı

Müşterilerin daha bilinçli bir seçim yapmasına yardımcı olmak için, 2020 yılında standart atık su ve yağmur suyu serilerimiz için güncellenmiş bir Çevresel Ürün Beyanı yayınladık.

Dünya çapında bir uyum ihtiyacına yanıt olarak, uluslararası ISO 21930 standardı, yapı ürünlerinin çevresel ürün Beyannameleri (EPD) için ilke ve gereklilikleri sağlamaktadır. Bu standart, ilgili analiz olarak, ürünlerin «beşikten mezara» tam yaşam döngüsünü kullanmaktadır.

Fransız standardı daha da katı olduğu için, bu bilgi modelinin Fransız standardı NF P 01-010’da açıklandığı şekilde tutulmasına karar verilmiştir: “beşikten mezara” yaşam döngüsünün objektif bir analizi, fonksiyonel bir birime (FU) referansla enerji tüketimi* ve 70 yıllık bir hizmet ömrü.

Tedarik politikalarımıza ve karbon emisyonlarımızı nasıl yönettiğimize, ölçtüğümüze ve azalttığımıza ilişkin sürdürülebilir ve sorumlu bir yaklaşımı dahil etmeye uzanan Eko-Tasarım ve Eko-İnovasyon ilkelerini rutin olarak benimsiyoruz.

Satış ekibimizle iletişime geçin
2 + 1 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish