Gömülü Hatlar

Gömülü Hatlar
Teknik destek

Tel. +90 549 2857342

burak.bilekli@saint-gobain.com

GÖMÜLÜ BORU SİSTEMLERİ

ITINERO® borular, yer altı uygulamalarında kullanılabilir. Gömülü borular, trafiğin aktığı bir alanın altına döşendiğinde zeminin ağırlığı ve olası taşıt yükü nedeniyle mekanik zorlanmaya maruz kalır.

Gömülü boru tesisatının mekanik performansı bir boru/toprak sistemi gibi düşünülmelidir: boruların çevredeki topraklarla etkileşimi, bunların rijitliğine veya esnekliğine ve seçilen döşeme koşulunun tipine bağlıdır.

Yataklama ve dolgu seçimi, boruların döşeneceği derinliğe ve boruların boyutuna ve mukavemetine bağlıdır. EN 1610 Stan-dardı «Kanal ve kanalizasyonların yapımı ve testi» normalde toprağa gömülü olan ve normalde konvansiyonel altında çalışan kanalizasyonlara uygulanır.

 

Montaj parametreleri aşağıdakilere göre belirlenir:

 • Toprak tipi (aşağıdaki gruplara bakınız)
 • Toprak sıkıştırma kalitesi
 • Boru davranışı (Pik döküm boru için rijit)
 • Taşıt yüklerinin olup / olmaması
 • Özel koşullar (yeraltı suyu tablası vb.)

GÖMÜLÜ BORU SİSTEMLERİ

ITINERO® borular, yer altı uygulamalarında kullanılabilir. Gömülü borular, trafiğin aktığı bir alanın altına döşendiğinde zeminin ağırlığı ve olası taşıt yükü nedeniyle mekanik zorlanmaya maruz kalır.

Gömülü boru tesisatının mekanik performansı bir boru/toprak sistemi gibi düşünülmelidir: boruların çevredeki topraklarla etkileşimi, bunların rijitliğine veya esnekliğine ve seçilen döşeme koşulunun tipine bağlıdır.

Yataklama ve dolgu seçimi, boruların döşeneceği derinliğe ve boruların boyutuna ve mukavemetine bağlıdır. EN 1610 Stan-dardı «Kanal ve kanalizasyonların yapımı ve testi» normalde toprağa gömülü olan ve normalde konvansiyonel altında çalışan kanalizasyonlara uygulanır.

 

Montaj parametreleri aşağıdakilere göre belirlenir:

 • Toprak tipi (aşağıdaki gruplara bakınız)
 • Toprak sıkıştırma kalitesi
 • Boru davranışı (Pik döküm boru için rijit)
 • Taşıt yüklerinin olup / olmaması
 • Özel koşullar (yeraltı suyu tablası vb.)

TRAFİK YÜKÜ

Trafik yükü olsun veya olmasın, DN 100’den DN 300’e kadar dolgu önerileri (EN 1610’a göre).

Hem montaj kolaylığı hem de rijit boru sistemleri deneyiminden elde edilen bilgiler dikkate alınarak EN 1610 tavsiyelerinden iki ana çözüm dikkate alınmıştır. Sıkıştırma için en olumsuz olasılık dikkate alınmıştır.

Bu çözümler, Pik döküm boru mekanik özelliklerinden elde edilen avantajı ile en üst düzeye çıkarır; dayanabileceği atık su dolgu derinliği, çıkarılmış doğal atık suyun muhtemel geri doldurulması, böylece çevreye verilen zararı sınırlama vb.

Boyutlar mm cinsinden verilmiştir

*Zararlı maddeler = taşlar, ağaç kökleri, çöp, organik madde, kil topakları (>75 mm), kar ve buz.

TRAFİK YÜKÜ

Trafik yükü olsun veya olmasın, DN 100’den DN 300’e kadar dolgu önerileri (EN 1610’a göre).

Hem montaj kolaylığı hem de rijit boru sistemleri deneyiminden elde edilen bilgiler dikkate alınarak EN 1610 tavsiyelerinden iki ana çözüm dikkate alınmıştır. Sıkıştırma için en olumsuz olasılık dikkate alınmıştır.

Bu çözümler, Pik döküm boru mekanik özelliklerinden elde edilen avantajı ile en üst düzeye çıkarır; dayanabileceği atık su dolgu derinliği, çıkarılmış doğal atık suyun muhtemel geri doldurulması, böylece çevreye verilen zararı sınırlama vb.

Boyutlar mm cinsinden verilmiştir

*Zararlı maddeler = taşlar, ağaç kökleri, çöp, organik madde, kil topakları (>75 mm), kar ve buz.

KANALİZASYON BORU SİSTEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

Gömülü boru sistemlerindeki tecrübemize ve şirketimizin Fransız menşeli olmasına dayanarak, Fransız Fascicule 70 hesaplama modelini (boru malzemesine göre kanalizasyon boru sistemleri için öneriler) uyguladık.

Aşağıdaki tablo, rijit borular dikkate alınarak Fascicule 70 hesaplamasına göre toprak dolgu derinliği derinliklerine ilişkin değerleri vermektedir.

  Toprak Dolgu Derinliği (M)
    Trafik yükü olmadan Trafik yükü ile
Çözüm 1 Minimum** 0.3(1) 1
  Maksimum 3.2 2.4
Çözüm 2 Minimum** 0.3(1) 0.3
  Maksimum 6 (veya 9) 6 (veya 9)

 

KANALİZASYON BORU SİSTEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

Gömülü boru sistemlerindeki tecrübemize ve şirketimizin Fransız menşeli olmasına dayanarak, Fransız Fascicule 70 hesaplama modelini (boru malzemesine göre kanalizasyon boru sistemleri için öneriler) uyguladık.

Aşağıdaki tablo, rijit borular dikkate alınarak Fascicule 70 hesaplamasına göre toprak dolgu derinliği derinliklerine ilişkin değerleri vermektedir.

  Toprak Dolgu Derinliği (M)
    Trafik yükü olmadan Trafik yükü ile
Çözüm 1 Minimum** 0.3(1) 1
  Maksimum 3.2 2.4
Çözüm 2 Minimum** 0.3(1) 0.3
  Maksimum 6 (veya 9) 6 (veya 9)

 

DİĞER ÖNLEMLER

 • Yeterli boşluğu sağlamak ve borunun ek yerlerine oturmasını önlemek için kelepçeler ve granüler yatak arasındaki her bir bağlantıda açıklık. (bkz. EN 1610 Madde 8.5.4)
 • EN 1610 Madde 13'e göre boru sistemi sızdırmazlık testi.
 • Örneğin bir şebeke ile boru hattının tanımlanması.
 • Ayrıca, bu özelliklerin diğer yerel veya ulusal düzenlemelere veya montaj önerilerine aykırı olmadığının kontrolü.

Diğer durumlar, diğer çaplar veya alt levhanın altındaki gömülü sistemler için lütfen teknik destek ekibimizle iletişime geçiniz: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com

DİĞER ÖNLEMLER

 • Yeterli boşluğu sağlamak ve borunun ek yerlerine oturmasını önlemek için kelepçeler ve granüler yatak arasındaki her bir bağlantıda açıklık. (bkz. EN 1610 Madde 8.5.4)
 • EN 1610 Madde 13'e göre boru sistemi sızdırmazlık testi.
 • Örneğin bir şebeke ile boru hattının tanımlanması.
 • Ayrıca, bu özelliklerin diğer yerel veya ulusal düzenlemelere veya montaj önerilerine aykırı olmadığının kontrolü.

Diğer durumlar, diğer çaplar veya alt levhanın altındaki gömülü sistemler için lütfen teknik destek ekibimizle iletişime geçiniz: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com

BETON SİSTEM SİSTEMİ

Boru sisteminin betona döşeneceği durumlarda, kuruması sırasında ve sonrasında beton büzülme ve karbonatlaşmaya maruz kalacağından, her kenarda minimum 2,5 cm beton genişliğine uyulmalıdır. Betonun doğal rijitliğini ve gerilmesini azaltmak için belirli aralıklarla uygun bir esnek eklem takılabilir. Bu, sıkıştırılabilir bir malzemeden (örneğin genleşmiş polistiren) yapılabilir, boru ekleminin yanına yerleştirilebilir ve betonun tam kesitine uygun olabilir. (Bkz. Şekil). Yerel en iyi uygulamaya bakınız. Ayrıca boru sistemi betonun metal donatıları ile temas etmemelidir. Boru tesisatı test edilip incelenene kadar çevreleme yapılmamalıdır.

BETON SİSTEM SİSTEMİ

Boru sisteminin betona döşeneceği durumlarda, kuruması sırasında ve sonrasında beton büzülme ve karbonatlaşmaya maruz kalacağından, her kenarda minimum 2,5 cm beton genişliğine uyulmalıdır. Betonun doğal rijitliğini ve gerilmesini azaltmak için belirli aralıklarla uygun bir esnek eklem takılabilir. Bu, sıkıştırılabilir bir malzemeden (örneğin genleşmiş polistiren) yapılabilir, boru ekleminin yanına yerleştirilebilir ve betonun tam kesitine uygun olabilir. (Bkz. Şekil). Yerel en iyi uygulamaya bakınız. Ayrıca boru sistemi betonun metal donatıları ile temas etmemelidir. Boru tesisatı test edilip incelenene kadar çevreleme yapılmamalıdır.

Satış ekibimizle iletişime geçin
11 + 0 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish