Teknik destek

Tel. +90 549 2857342

burak.bilekli@saint-gobain.com

KİMYASAL DAYANIM VE KOROZYON DAYANIMI

KİMYASAL DAYANIM VE KOROZYON DAYANIMI

EVSEL KULLANIMLAR

Yaygın evsel kullanımların özellikleri

Bina içi atık su drenaj sistemleri (gri su veya siyah su fark etmeksizin), EN 877’de belirtilen evsel akışkalara karşı dayanıklı olmalıdır. Yine de, son yıllarda bu sıvılarda belirli değişiklikler ortaya çıkmaya başlamıştır:

 

 • Daha yüksek konsantrasyonlu ev deterjanları,
 • Daha agresif hijyen ürünleri,
 • Kullanım sıcaklıklarında artışlar.

 

Bina içi atık su sistemleri üzerindeki zorlama her geçen gün artmaktadır.

 

EN 877’ye göre, pik döküm ürünlerin kimyasal dayanımlarının test edilmesi için; numuneler 30 gün boyunca, 23 3°C sıcaklıkta, aşağıdaki akışkanlar ile test edilir (pH seviyeleri tüm süreç boyunca gözlemlenir):

 • pH 2 değerine sahip bir sülfürik asit çözeltisi
 • pH 12 değerine sahip bir sodyum hidroksit çözeltisi
 • pH 7 değerine sahip bir atık su çözeltisi

 

Yine EN 877 standardının bir gereksinimi olarak, sıcak su dayanımı (sürekli 95 °C sıcaklıkta 24 saat boyunca test edilir) ve ısıl çevrim (15°C ve 93°C sıcaklıklarda, 5’er dakikalık 1500 çevrim) testleri uygulanır.

Kimyasal Dayanım Ve Korozyon Dayanımı

*üreticiye göre

PAM Building, bina içi uygulamalarda S serisinin kimyasal dayanımı üzerine net bir fikir sağlaması açısından, deterjan ürünleri ve yaygın kullanılan özel ürünler ile (yer temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, vb.) EN 877 standardı gereksinimlerine ek olarak 20 adet test daha gerçekleştirir. Bu testler, hem S, hem de PLUS serisinin kimyasal dayanımlarını ölçmeyi amaçlar.

Bu testler numuneler üzerinde, 70°C’ye kadar sıcaklıkta veya gerektiğinde bu ürünlerin üreticileri tarafından önerilen kullanım sıcaklıklarında yapılır (normal şartlar altında konutlarda 50-60°C arasında sıcak su temin edilir). Testler tamamlandıktan sonra, boru ve fittingsler herhangi bir leke oluşumunu ortadan kaldırmak amacıyla derhal yıkanır. Ardından kaplamalar, ISO 4682-2 ve 3’e göre kabarma ve paslanma açısından incelenir (EN 877’ye göre kabul seviyeleri).

Testin süresi, potansiyel olarak 7-10 yıl boyunca maruz kalınan gerçek bir kimyasal yük ekstrapolasyonuna eşdeğer olacaktır (günde 10-15 dk. Kimyasal yük). Aslında, numunelerin çözeltinin içinde doğrudan temas halinde bulunması, sıcaklığın korunması ve herhangi bir durulamanın deney süresine dahil edilmemesi bu test yöntemini daha şiddetli bir kimyasal yük simülasyonu yapar.

KATAFOREZ

Fittingsler ve aksesuarlar, kataforez yöntemi kullanılarak bir epoksi tabakası ile kaplanır. Bu işlem, ürünlerin eşit bir şekilde kaplanmasını ve kenarların tamamen kaplanmasını sağlar. PAM Building tarafından optimize eildne bu işlem, dikkatli bir kumlama ve kaplama sırasında kimyasal bir yüzey kaplama işlemine dayanır ve kumlama sonrası durulama ile kataforez banyosu işlemleri arasında yüzey kaplamasının gücü artar.

İşlemin sonucunda, kaplanan ürünler fırında kurutulur ve epoksi tabakasının ağlaşması tamamlanır.


Aşağıdaki hususlarda çok önemli gelişmeler sağlar:

 • Epoksi tabakasının pik döküm boruya yapışması
 • Pik döküm borunun korozyon dayanımı

 

 

chaine zingage

 

 

YOĞUN KULLANIMLAR: AGRESİF AKIŞKANLARA BAĞLI OLARAK OLUŞAN İÇ YÜKLER

Yoğun veya profesyonel kullanımların özellikleri

Yer altı veya yer üstünde, agresif akışkanların drenajı için kullanılan atık su sistemleri.

Agresif akışkanlar, içeriklerine (asitler, bazlar, çözücüler, hidrokarbonlar, vb.), bunların kombinasyonlarına veya sıcaklıklarına göre sınıflandırılır.

 

 • Sıcak su dayanımı: 95°C sıcaklıkta 24 saat boyunca test uygulanır ve ayrıca termal çevrim testi yapılır (15°C ve 93°C sıcaklıklarda, 5’er dakikalık 1,500 çevrim)
 • Tuz spreyi testi: 1500 saat boyunca
 • Kimyasal dayanım: 1<pH<13
YOĞUN KULLANIMLAR
YOĞUN KULLANIMLAR
YOĞUN KULLANIMLAR
YOĞUN KULLANIMLAR

YOĞUN KULLANIMLAR: AGRESİF YER ALTI KOŞULLARI ALTINDA DIŞ ETKİLER

Dış yüklerin özellikleri

Toprak altı atık su drenaj sistemleri, çevresel faktörlere maruz kalır.

 

Boruların toprağa gömülü kısımları, homojen olmayan veya aşındırıcı atık su içerisinde yer alabilir. Galva-nik etki ile korunan boru hatları, atık su etüdü uygulamaksızın kullanılabilir.

YOĞUN KULLANIMLAR: ÇEVRESEL ETKİLERE BAĞLI DIŞ YÜKLER

Dış ortam veya cephede yer alan sistemler

İklimsel şartlara bağlı olarak, atık su veya yağmur suyu drenaj sistemleri çalıştıkları sırada ultraviyole radyasyon, tuzlu buhar, donma-çözülme döngüleri veya hava kirliliğine maruz kalabilir.

 

Drenaj sistemlerinin bu gibi durumlara dayanıklı olması gerekir.

 

Boruların çinko ile kaplanması, iklim şartlarına dayanmalarını sağlar ve ömürlerini uzatır.

Satış ekibimizle iletişime geçin
4 + 8 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish