Teknik destek

Tel. +90 530 867 25 19

serkan.pamuk@saint-gobain.com

Standartlar ve sertifikalar

Standartlar ve sertifikalar

ÜRÜN PERFORMANSLARI

.Saint-Gobain PAM boru sistemleri, bir sistem için geçerli olan Avrupa standardı EN 877'ye uygundur (pik döküm borular ve fittingsler, kelepçeler ve bina drenajı için aksesuarlar). Pik döküm boru ürünler için teknik gereksinimleri belirleyen bu standart, piyasadaki en zorlayıcı standarttır.


Özellikle, aşağıdakilerle ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır:

 • Yangın güvenliği (tüm ürün grubu için)
 • İç basınca dayanıklılık
 • Boyut toleransları
 • Çekme ve ezilme dayanımı
 • Bağlantı noktaları ve sızdırmazlıkları
 • İç ve dış kaplamalar ve bu kaplamaların uygunluğu

Ayrıca test yöntemlerini ve kalite yönetim sistemini tanımlar. Yangına tepki özellikleri dışında, EN 877 kendi kendine beyan edilen bir standarttır; üreticinin, ürünlerinin bu standarda uygun olduğunu kendi kendine beyan etmesine izin verilir.

Yalnızca tüm kriterler için üçüncü bir tarafça doğrulanan ve periyodik olarak test edilen EN 877'ye uygunluk, belirttiğiniz sistemlerin performansını garanti edebilir.


Ürün çeşitlerinin kalitesi, onay işaretleri ile garanti edilmektedir: Marque NF, RAL-GZ, Kitemark, BBA, Sintef, Gost, Q+.

                                      marking

ÜRÜN PERFORMANSLARI

.Saint-Gobain PAM boru sistemleri, bir sistem için geçerli olan Avrupa standardı EN 877'ye uygundur (pik döküm borular ve fittingsler, kelepçeler ve bina drenajı için aksesuarlar). Pik döküm boru ürünler için teknik gereksinimleri belirleyen bu standart, piyasadaki en zorlayıcı standarttır.


Özellikle, aşağıdakilerle ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır:

 • Yangın güvenliği (tüm ürün grubu için)
 • İç basınca dayanıklılık
 • Boyut toleransları
 • Çekme ve ezilme dayanımı
 • Bağlantı noktaları ve sızdırmazlıkları
 • İç ve dış kaplamalar ve bu kaplamaların uygunluğu

Ayrıca test yöntemlerini ve kalite yönetim sistemini tanımlar. Yangına tepki özellikleri dışında, EN 877 kendi kendine beyan edilen bir standarttır; üreticinin, ürünlerinin bu standarda uygun olduğunu kendi kendine beyan etmesine izin verilir.

Yalnızca tüm kriterler için üçüncü bir tarafça doğrulanan ve periyodik olarak test edilen EN 877'ye uygunluk, belirttiğiniz sistemlerin performansını garanti edebilir.


Ürün çeşitlerinin kalitesi, onay işaretleri ile garanti edilmektedir: Marque NF, RAL-GZ, Kitemark, BBA, Sintef, Gost, Q+.

                                      marking

  Avrupa standartları Uluslararası standartlar

Binalardan su tahliyesi için pik döküm borular ve fittings, bunların ek yerleri ve aksesuarları – (Gereklilik, test yöntemleri ve kalite güvencesi)

EN 877  

Elastomerik contalar – Malzeme gereksinimleri

EN 681-1 ISO 4633

Kalite yönetim sistemi tasarımı, ürün geliştirme, üretim, montaj ve satış sonrası destek gereksinimleri

  ISO 9001

Çevre yönetim sistemi – (Kullanım kılavuzu ile birlikte gereksinimler)

  ISO 14001

Enerji yönetim sistemi

  ISO 50001

Test standardı

Yangın testleri  

Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması. Tepki ve yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma

EN 13501-1

EN 13501-2

Yapı ürünleri için yangına tepki testleri - Bölüm 1 Tek bir yanan öğe tarafından termal saldırıya maruz kalan döşemeler hariç yapı ürünleri

EN 13823

Gürültü ölçümü

Atık su tesisatlarından kaynaklanan gürültünün laboratuvar ölçümü

EN 14366

 

CE İŞARETİ : NEDEN GEREKLİDİR?

Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, üreticinin performans beyanı düzenlediği ürünlerde CE işaretini zorunlu kılmıştır.

CE işareti, üreticilerin yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygunluğunun yanı sıra Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen geçerli tüm gerekliliklere uygunluğundan sorumlu olduklarını gösterir.

 • Sınai ürünlerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde serbest dolaşımına izin vermek için
 • Bu ürünlerin Avrupalı tüketiciler ve kullanıcılar için tehlikeli olmadığını garanti etmek için
 • Avrupa genelinde aynı güvenlik kriterlerinin paylaşılması için

CE İŞARETİ : NEDEN GEREKLİDİR?

Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, üreticinin performans beyanı düzenlediği ürünlerde CE işaretini zorunlu kılmıştır.

CE işareti, üreticilerin yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygunluğunun yanı sıra Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen geçerli tüm gerekliliklere uygunluğundan sorumlu olduklarını gösterir.

 • Sınai ürünlerin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde serbest dolaşımına izin vermek için
 • Bu ürünlerin Avrupalı tüketiciler ve kullanıcılar için tehlikeli olmadığını garanti etmek için
 • Avrupa genelinde aynı güvenlik kriterlerinin paylaşılması için

Atıksu ürünleri üzerindeki CE işareti için tek temel gereklilik olarak yangın güvenliği seçilmiştir ve bu gereklilik, tanınmış bağımsız tesislerde yürütülen laboratuvar testleri ile desteklenmelidir. Bu, Euroclass sisteminde bir “Yangına tepki” sınıflandırmasına yol açmıştır.

Pik döküm boru drenaj sistemlerimiz uyumlu hale getirilecek şekilde üretilmektedir. Avrupa standardı EN 877 ve bu nedenle Temmuz 2013'ten bu yana kanunen CE işareti gerektirmektedir. Bir kalite standardı olmamasına rağmen, CE işareti, tanınmış bir yangın test merkezinde bağımsız testlerle zorunlu sertifikalandırma gerektiren, yangına tepki haricinde, ürün performansının beyanıdır.

CE işareti bir kalite işareti veya etiketi değildir
Oldukça farklıdır

CE işareti bir kalite işareti DEĞİLDİR, ancak ürün standardına göre ürün performansının (DoP) kendi beyanıdır (tanınmış bir yangın test merkezinde bağımsız test yapılmasını gerektiren yangına tepki hariç).

Bir ürün üzerindeki CE işareti, referans standartların uyumlaştırılmış kısmına uygun olduğunu ve ürünün piyasaya sürülmesi için minimum ön koşul olduğunu tasdik eder.

Yangına tepki sınıfı dışında, performansların üçüncü taraf sertifikasyonu EN 877 tarafından garanti edilmez, ancak aşağıdaki işaretlerden biri ile garanti edilir:
Marque NF, RAL-GZ, Kitemark, BBA, Sintef, Gost, Q+.

CE işareti bir kalite işareti veya etiketi değildir
Oldukça farklıdır

CE işareti bir kalite işareti DEĞİLDİR, ancak ürün standardına göre ürün performansının (DoP) kendi beyanıdır (tanınmış bir yangın test merkezinde bağımsız test yapılmasını gerektiren yangına tepki hariç).

Bir ürün üzerindeki CE işareti, referans standartların uyumlaştırılmış kısmına uygun olduğunu ve ürünün piyasaya sürülmesi için minimum ön koşul olduğunu tasdik eder.

Yangına tepki sınıfı dışında, performansların üçüncü taraf sertifikasyonu EN 877 tarafından garanti edilmez, ancak aşağıdaki işaretlerden biri ile garanti edilir:
Marque NF, RAL-GZ, Kitemark, BBA, Sintef, Gost, Q+.

CE işaretine uymak için, Saint-Gobain PAM Pik döküm boru drenaj sistemleri, ürünün standardını gösteren bir kalite işareti taşır:

 • Sistemimiz, standardın tüm maddelerine uygundur.
 • Periyodik olarak üçüncü bir tarafça denetleniyoruz.
 • Bu size nihai kalite garantisi verir.

 

Tüm zorunlu gereklilikler için performansı test edilmiş eksiksiz ve tutarlı bir pik döküm ürün grubu seçmek, size başka çok az malzemenin garantileyebileceği bir güvence sağlar…

ÜRÜN İŞARETLERİ

Borular

Borular

BAĞLANTI PARÇALARI

BAĞLANTI PARÇALARI                                                                           

Saint-Gobain PAM fittings tanım işareti bir etikettir. Bu işaret ayrıca üretim yerini de gösterir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürünlerimizi üreten tesisler, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirleyen ISO 9001 standardına uygunlukları konusunda sertifikalandırılmıştır. Bu standardın kapsamı, ürün tasarımı ve geliştirme ile tedarik, eğitim ve idari takibin kalite kontrolünü kapsar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürünlerimizi üreten tesisler, kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirleyen ISO 9001 standardına uygunlukları konusunda sertifikalandırılmıştır. Bu standardın kapsamı, ürün tasarımı ve geliştirme ile tedarik, eğitim ve idari takibin kalite kontrolünü kapsar.

Satış ekibimizle iletişime geçin
CAPTCHA
4 + 3 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish