Teknik destek

Tel. +90 535 018 53 07

tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com

Yangın Güvenliği

Yangın Güvenliği

DRENAJ SİSTEMLERİ BİNALARIN ARTERLERİ GİBİDİR

Drenaj sistemleri bir binanın arterleridir. Yangın çıkması durumunda, boruların binadaki yangını sürdürme ve yayma riski vardır. Duvar veya döşeme gibi bir ayırma elemanından geçen boru geçişleri, yangının bitişik odaya, alt katlara veya yukarıdaki katlara yayılması için her zaman bir risk kaynağıdır. Bir binanın yangın güvenliği ile ilgili olarak, asıl sorumluluk yerel düzenlemelere uymak zorunda olan proje yöneticisine aittir. Buna göre ve özellikle yüksek binalar gibi yüksek riskli binalarda, yanıcılığı azalmış malzemeler tedbir olarak seçilmelidir.

PAM Building Bina İçi Drenaj Sistemleri, yüksek kaliteli ve yüksek güvenlikli ürünler geliştirilmeye çok önem vermektedir. Yangın güvenliği, ürünlerimizin temel teknik performanslarından biridir. Saint-Gobain PAM pik döküm boru sistemlerini seçerken, hem insanların hem de mülklerin güvenliğini garanti etmiş olursunuz.

Yangın güvenliğinde uygulanan iki konsept vardır: yangın tepkisi ve yangına dayanıklılık.

 

DRENAJ SİSTEMLERİ BİNALARIN ARTERLERİ GİBİDİR

Drenaj sistemleri bir binanın arterleridir. Yangın çıkması durumunda, boruların binadaki yangını sürdürme ve yayma riski vardır. Duvar veya döşeme gibi bir ayırma elemanından geçen boru geçişleri, yangının bitişik odaya, alt katlara veya yukarıdaki katlara yayılması için her zaman bir risk kaynağıdır. Bir binanın yangın güvenliği ile ilgili olarak, asıl sorumluluk yerel düzenlemelere uymak zorunda olan proje yöneticisine aittir. Buna göre ve özellikle yüksek binalar gibi yüksek riskli binalarda, yanıcılığı azalmış malzemeler tedbir olarak seçilmelidir.

PAM Building Bina İçi Drenaj Sistemleri, yüksek kaliteli ve yüksek güvenlikli ürünler geliştirilmeye çok önem vermektedir. Yangın güvenliği, ürünlerimizin temel teknik performanslarından biridir. Saint-Gobain PAM pik döküm boru sistemlerini seçerken, hem insanların hem de mülklerin güvenliğini garanti etmiş olursunuz.

Yangın güvenliğinde uygulanan iki konsept vardır: yangın tepkisi ve yangına dayanıklılık.

 

YANGIN TEPKİSİ

Bu, bir yangın çıktığında ilk ortaya çıkan tepkidir ve bir mal-zemenin yangını tutuşturma veya alevlendirme eğilimidir. Bu davranış, standartlaştırılmış testler temelinde değerlendirilir ve Euroclass sınıflandırmasında açıklanır.

Euroclass sınıflandırmaları, test yöntemlerine dayanır ve Avrupa genelinde uyumlu hale getirilmiş yangına tepki sınıflandırmaları oluşturur. Bu, malzemeleri ve ürün perfor-manslarını karşılaştırmak için kullanılabilecekleri anlamına gelir.

Euroclass sınıflandırması A1’den F’ye kadar değişir, A1 ve A2 yanıcı olmayan veya çok az yanıcı olan ürünler için ayrılmıştır. S ve d indisleri sırasıyla duman oluşumunu ve alevli parçacık oluşumunu gösterir.

 

DUMAN oluşumu alt sınıflandırması

s1: düşük seviye duman oluşumu
s2: orta seviye duman oluşumu
s3: yüksek seviye duman oluşumu

ALEVLİ PARÇACIK oluşumu alt sınıflandırması

d0: hiç alevli parçacık oluşturmaz
d1: 10 saniyeden daha az süre boyunca yanan alevli parçacıklar oluşturur
d2: alevli parçacıklar oluşturur

YANGIN TEPKİSİ

Bu, bir yangın çıktığında ilk ortaya çıkan tepkidir ve bir mal-zemenin yangını tutuşturma veya alevlendirme eğilimidir. Bu davranış, standartlaştırılmış testler temelinde değerlendirilir ve Euroclass sınıflandırmasında açıklanır.

Euroclass sınıflandırmaları, test yöntemlerine dayanır ve Avrupa genelinde uyumlu hale getirilmiş yangına tepki sınıflandırmaları oluşturur. Bu, malzemeleri ve ürün perfor-manslarını karşılaştırmak için kullanılabilecekleri anlamına gelir.

Euroclass sınıflandırması A1’den F’ye kadar değişir, A1 ve A2 yanıcı olmayan veya çok az yanıcı olan ürünler için ayrılmıştır. S ve d indisleri sırasıyla duman oluşumunu ve alevli parçacık oluşumunu gösterir.

 

DUMAN oluşumu alt sınıflandırması

s1: düşük seviye duman oluşumu
s2: orta seviye duman oluşumu
s3: yüksek seviye duman oluşumu

ALEVLİ PARÇACIK oluşumu alt sınıflandırması

d0: hiç alevli parçacık oluşturmaz
d1: 10 saniyeden daha az süre boyunca yanan alevli parçacıklar oluşturur
d2: alevli parçacıklar oluşturur

PİK DÖKÜM BORU, KONU YANGIN GÜVENLİĞİ OLDUĞUNDA, SEÇİLEBİLECEK EN İYİ MALZEMELERDEN BİRİDİR

Saint-Gobain PAM pik boru sistemleri, yangına tepki açısından piyasadaki en güvenli malzemeler arasındadır ve tüm drenaj sistemleri, öngörülen test kriterlerine göre bağımsız olarak test edilmiştir.

CSTB akredite laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen testlerde, Saint-Gobain PAM pik döküm boru ürünleri (borular, fittingsler ve elastomer contalar ve kaplamalar dahil olmak üzere tüm aksesuarlar); standart «S» serimiz için A1 ve “PLUS” serimiz için A2-s1, d0 olmak üzere mükemmel Euroclass sıralamaları almıştır.

Yangın sınıflandırma raporlarına yanıtımızı indirin ve inceleyin

PİK DÖKÜM BORU, KONU YANGIN GÜVENLİĞİ OLDUĞUNDA, SEÇİLEBİLECEK EN İYİ MALZEMELERDEN BİRİDİR

Saint-Gobain PAM pik boru sistemleri, yangına tepki açısından piyasadaki en güvenli malzemeler arasındadır ve tüm drenaj sistemleri, öngörülen test kriterlerine göre bağımsız olarak test edilmiştir.

CSTB akredite laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen testlerde, Saint-Gobain PAM pik döküm boru ürünleri (borular, fittingsler ve elastomer contalar ve kaplamalar dahil olmak üzere tüm aksesuarlar); standart «S» serimiz için A1 ve “PLUS” serimiz için A2-s1, d0 olmak üzere mükemmel Euroclass sıralamaları almıştır.

Yangın sınıflandırma raporlarına yanıtımızı indirin ve inceleyin

KAPSAM

Pik döküm boru atık su sistemleri için CE işareti, borular, fittingsler, kelepçeler ve aksesuarları içeren bir sistem için geçerli olan ve tüm serilerin bileşenlerini test etmek için kullanılan uyumlaştırılmış EN 877 standardına dayanmaktadır.

PAM Building tarafından elde edilen sınıflandırma, bir atık su boru sisteminin bileşenleri olan borular, fittingsler, kelepçeler ve aksesuarlar gibi tüm ürün yelpazesini kapsar.

Projelerinizde kullanılan tüm ürünlerin yangına tepki sınıflandırmasını kontrol edin ve testlerin akredite bir test merkezi tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun. Bu uygunluk, eksiksiz kalite işaretleri ile doğrulanır, akredite üçüncü taraf laboratuvarlar tarafından periyodik olarak test edilir ve size belirttiğiniz sistemler için bir performans garantisi sağlar.

YANGIN DAYANIMI

Yangın dayanımı bir yapı bileşeninin yangına belirli bir süre boyunca dayanma ve yangın durumunda işlevini koruyarak yangının yayılmasını önleme becerisidir. Bir yangın çıkması durumunda, yapının erken çökmesini önlemek ve ardından bina sakinlerinin tahliye edilebilmesini ve / veya eşyaların korunmasını sağlamak için hasarın kapsamını sınırlamak önemlidir. Çoğu bina, yangın tehlikelerine karşı yeterince korunmamaktadır. Bu, yangının hızla yayılabileceği, binayı kısa sürede yok edebileceği ve daha da önemlisi bina sakinlerinin hayatını tehlikeye atabileceği anlamına gelir. Bir yangın çıktığında, ilk amaç hem yatay hem de dikey olarak yayılmasını yavaşlatmaktır.

 

Yangın yol açan temel unsurlar:

  • Elektrik sistemlerindeki arızalar
  • İnsan hatası
  • Aşırı ısınma
  • Kundaklama

 

Yıldırım çarpmaları veya patlamalar buradaki istatistiklerde küçük bir rol oynar, ancak meydana gelirse yangınların zincirleme reaksiyonla yayılmasına yol açabilir (Kaynak: www.ifs-ev.org).

Yangına dayanıklılık performans seviyesi bir dizi faktörden etkilenecektir: boru çapı, zemin veya duvarın kalınlığı, penetrasyon boşluğunun boyutu, boşluğu kapatmak için kullanılan malzeme ve hatta penetrasyonu yapan boru hattı konfigürasyonu.

BÖLÜM İLKESİ

Eğer mevcut bir yangın güvenliği düzenlemesi varsa, bu düzenlemeler bölüm prensibi üzerine kurulmuştur. Bir binanın içindeki bölme, yangını belirli bir süre durdurmak için tasarlanmış yangına dayanıklı bir alandır. Duvarlar (yapı iskeletleri ve döşemeler) için yangını durdurma gereksinimi genellikle 2 saat veya daha azdır (ve istisnai olarak 4 saattir).

Gereksinim, bina türüne ve doluluk düzeyine bağlıdır ve bir ülkeden diğerine çok farklı olabilir.

BÖLÜM İLKESİ

Eğer mevcut bir yangın güvenliği düzenlemesi varsa, bu düzenlemeler bölüm prensibi üzerine kurulmuştur. Bir binanın içindeki bölme, yangını belirli bir süre durdurmak için tasarlanmış yangına dayanıklı bir alandır. Duvarlar (yapı iskeletleri ve döşemeler) için yangını durdurma gereksinimi genellikle 2 saat veya daha azdır (ve istisnai olarak 4 saattir).

Gereksinim, bina türüne ve doluluk düzeyine bağlıdır ve bir ülkeden diğerine çok farklı olabilir.

ATIK SU DRENAJ SİSTEMLERİ VE YANGIN DURDURMA GEREKLİLİKLERİ

Yangına dayanacak şekilde tasarlanmış yapılardan geçen drenaj sistemleri açık boşluklar oluşturmamalıdır. İlgili yönetmeliklerde belirtilen süreler boyunca, bir bölmeden diğerine yangın, duman, ısı veya yanıcı ürünlerin geçişine izin vermemelidir.

Yanmaz bir malzeme olan pik döküm boru erime noktası 1000 °C’nin üzerindedir. Çoğu durumda ek yangın koruması gerektirmez.

PAM Building, yangının bütünlüğü, dayanımı ve genel performansı üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak için, pik döküm boru drenaj sistemlerini standart harç geçişleri ve diğer çözümlerle periyodik olarak test etmiştir ve test etmeye devam edecektir. Yangına dayanıklılık konusunda kesin rehberlik sağlamak için bir dizi test gerçekleştirdik.

Sistemlerimizin 240 dakikaya (4 saat)* kadar bütünlük ve yalıtım gereksinimlerini karşıladığı kanıtlanmıştır ve bu nedenle, insanları veya itfaiyecileri tahliye ederken potansiyel tehlikeye neden olacak şekilde çökmemektedir.

Ürünlerimiz üzerinde düzenli olarak yeni testler gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, herhangi bir sorunuz olması durumunda, teknik ekibimiz size rehberlik edebilir ve optimum performans için doğru yapılandırmayı seçmenize yardımcı olabilir ve size kapsamlı bir rapor sunabilir. Teknik destek ekibimiz ile web sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ATIK SU DRENAJ SİSTEMLERİ VE YANGIN DURDURMA GEREKLİLİKLERİ

Yangına dayanacak şekilde tasarlanmış yapılardan geçen drenaj sistemleri açık boşluklar oluşturmamalıdır. İlgili yönetmeliklerde belirtilen süreler boyunca, bir bölmeden diğerine yangın, duman, ısı veya yanıcı ürünlerin geçişine izin vermemelidir.

Yanmaz bir malzeme olan pik döküm boru erime noktası 1000 °C’nin üzerindedir. Çoğu durumda ek yangın koruması gerektirmez.

PAM Building, yangının bütünlüğü, dayanımı ve genel performansı üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak için, pik döküm boru drenaj sistemlerini standart harç geçişleri ve diğer çözümlerle periyodik olarak test etmiştir ve test etmeye devam edecektir. Yangına dayanıklılık konusunda kesin rehberlik sağlamak için bir dizi test gerçekleştirdik.

Sistemlerimizin 240 dakikaya (4 saat)* kadar bütünlük ve yalıtım gereksinimlerini karşıladığı kanıtlanmıştır ve bu nedenle, insanları veya itfaiyecileri tahliye ederken potansiyel tehlikeye neden olacak şekilde çökmemektedir.

Ürünlerimiz üzerinde düzenli olarak yeni testler gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, herhangi bir sorunuz olması durumunda, teknik ekibimiz size rehberlik edebilir ve optimum performans için doğru yapılandırmayı seçmenize yardımcı olabilir ve size kapsamlı bir rapor sunabilir. Teknik destek ekibimiz ile web sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

DİĞER MALZEMELERLE KIYASLAMALAR

Plastik malzemeler için yangını durdurma prensibi, «deliği tıkamak» mantığından ibarettir. Bu işlev, üreticiler tarafından önerilen yangın kelepçeleri kullanılarak elde edilir. Isıya karşı son derece hassas olan plastik malzemeler, içerdiği bir yangın durumunda bile yangına dayanmayacak ve yerinde kalmayacaktır. Almanya’daki laboratuvar testlerinde gösterildiği gibi, yangın kelepçeleri, özellikle yangın bölmesinin altına monte edildiğinde etkinleştirilmezse, çok katlı bir binada yangının aşağıya doğru yayılma riskini önemli ölçüde artırır. Bazı plastik malzeme türleri (ör. HDPE ve Polipropilen) yangına maruz kaldığında erimiş damlacıklar oluşturur ve bu da, potansiyel olarak, yangının binaya yayılmasına yol açar.

Yangına maruz kalan plastik malzeme, belirli bir miktarın ötesinde onları soluyan kişiler için ölümcül olabilecek zehirli duman ve gazlar açığa çıkarır.

PAM pik döküm boru Sistemlerini seçmek, hem insanların hem de mülklerin güvenliğini garanti eder.

 

 

 

Satış ekibimizle iletişime geçin
14 + 6 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish